Generalversammlung Hobbykënschtler Lëtzebuerg asbl. 31/01/2023